Online İhale Logo Online İhale Facebook   Online İhale Twitter
Yeni Sayfa 1

  

 Satınalma'da e-İhale Dönemi;

       Gelişen dünyada artık büyük şirketler hem dış kaynak yöntemini hem de çevrimiçi çözümleri tercih ediyor. E-ihale sistemi son dönemde hayatımıza giren teknolojilerden bir tanesi. TTNET de e-ihale sistemini kullanan şirketlerden bir tanesi. Satın alma  operasyonlarında e-ihale yöntemini de kullandıklarını belirten TTNET Tedarik Zinciri Direktörü Dr. M. Zeki Mahmutoğlu,  "Bu sayede tedarikçilerimizle çevrimiçi bir platformda şartnamelerimizi paylaşabiliyor, teklif toplayabiliyor ve en önemlisi  tedarikçilerimize adil ve şeffaf bir ortamda rekabet etme avantajı sağlıyoruz" dedi. Mahmutoğlu, "E-ihale yöntemini kullanmaya  başladığımızdan bu yana, satın alma süreçlerimizde önemli bir hız kaydettik. Bu sayede belki haftalar sürebilecek pazarlık ve satınalmasüreçlerimizi 20 dakika ile 1 saat içerisinde sonuçlandırabiliyoruz. Diğer yandan tedarikçilerimiz, rekabet koşullarını şeffaflık içinde  örebildiklerinden hızlıca aktive olabiliyor ve tekliflerini revize edebiliyorlar. Bu sayede önemli bir maliyet avantajı da yakalanıyor.

       Tüm tedarikçilere eşit uzaklıkta durulması, her tedarikçinin ihaleyi kazanması için ne yapması gerektiğinin ya da kaybederse neden kaybettiğinin belli olması kişilere bağımlı olmak yerine sürdürülebilir ve kurumsal bir ihale yöntemi sunuyor. Dolayısıyla; e-ihale yöntemiyle şeffaf bir ortamda kaliteli, hızlı ve avantajlı bir sonuç ortaya çıkıyor" şeklinde görüş belirtti. Dünyada yeni eğilim e-ihale Fortune 1000 listesindeki şirketlerin yüzde 90'dan fazlasının e-ihale yöntemini kullandığını ifade eden Mahmutoğlu, "Türkiye'de ise uygulama henüz bu kadar yaygın değil. Biz ülkemizde bu uygulamayı kullanan ilk şirketlerden biriyiz. Yöntem 2002 yılında başladı, 2006 yılına kadar gelişme aşamasını devam ettirdi. Özellikle de 2008 krizi sonrasında kullanım ciddi oranda arttı. Krizler bizi daha verimli çalışmaya ve satın alırkenzorluyor. e-ihale de tam olarak kazanmanızı sağlayan bir araç. E-ihale hem dünyada hem de Türkiye'de bu konuda uzmanlaşmış, profesyonel şirketlerden hizmet alınarak gerçekleştiriliyor. Size hem teknik altyapıyı sağlıyorlar hem de geçiş sürecinde danışmanlık veriyor" dedi.Web üzerinden 20 dakikada ihale;

      Dr. M. Zeki Mahmutoğlu e-ihale sistemini şu şekilde özetledi: "Bir satın alma operasyonumuz olduğunda ilk olarak şartnameleri ve e-ihaleye katılmasını istediğimiz tedarikçilerin listesini e-ihale hizmetini aldığımız şirkete bildiriyoruz. Tedarikçiler belli bir tarihe kadar şartnamelerimizi inceliyor ve e-ihale başlangıç fiyatlarını sisteme giriyor. Daha sonra belirlenen tarih ve saatte e-ihale başlıyor. Yeni bir teklif revizyonu gelmemesi durumunda ihale sonuçlanıyor. Şirket tarafından ihale bize raporlanıyor. Daha sonra sipariş aşamalarına geçiyoruz."

 Dağınık Masalar İşverenlerin Cebini Yakıyor;

      ABD'de yapılan bir araştırma, iş yerlerinde masalarını dağınık tutan çalışanların işverenlerine milyarlarca dolar zarar ettirdiğini ortaya çıkardı.  Ofisteki masasınız ne durumda? Her şey yerli yerinde mi? Küçük not kağıtları dahil, her gün işyerinden çıkarken, masanızı düzenleyip mi çıkıyorsunuz yoksa masanız savaş alanını mı andırıyor?

      Patronlarınız ne kadar düzensiz olduğunuzla yakından ilgileniyor olabilir. Çünkü ofis ürünleri üreten Brother International adlı bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, masaların dağınık olması çalışanlara mesai sırasında zaman kaybı yaşamasına, dolayısıyla işverenlerin  de zarar etmesine neden oluyor. Şirketin ABD Çalışma Bakanlığı'ndan aldığı verilerle desteklediği çalışması, masanın dağınıklığı yüzünden çalışanların aradıkları ürünler için harcadığı zaman ABD iş dünyasına yılda 177 milyar dolara mal oluyor. Dağınık çalışanların bir yılda  masalarında hem de bilgisayarlarında aradıkları şeyleri bulmak için 76 saat harcadıklarının ortaya çıktığı çalışmada, 10 çalışandan 3'ünün önemli bir dosyayı kaybettiklerini, 4 çalışandan 1'inin telefonu, hesap makinesi ya da flaş disklerini kaybettiklerini ortaya çıkardı.
 

Kendilerine de Zarar Veriyorlar;

       Bazı zamanlarda, çalışanların dağınıklıkları kendilerine de zarar verebiliyor. Brother International'ın çalışmasına katılanlardan yüzde 30'u, iş gezilerinde yaptıkları harcamaların makbuzlarını unuttukları için masraf ödemeleri alamadıklarını söyledi. Şirketin araştırmasına göre, 10 çalışandan 9'u, çalıştıkları alanlar düzensiz olduğunda daha verimsiz çalıştıklarını söylüyor. 10 kişiden 8'i ise, dağınık bir çalışanın bütün ofisteki verimliliği etkileyeceğine inanıyor.

         

 Kâğıtsız e-ihale dönemi başladı!

       E-devlet dönüşümü kapsamında Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesinden biri olan EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) projesi uygulamaya kondu ve resmen e-ihale dönemi başlamış oldu. Kamu İhale Kurumu'nun EKAP projesi kapsamında ihalelerde e-imza  kullanılarak yılda 50 milyar TL tasarruf yapılması planlanıyor. Kamu İhale Kurumu'nun EKAP projesiyle ihalenin yayınlanması, tekliflerin toplanması ve sonuç bilgilerinin yayınlanması gibi tüm süreçler, elektronik imza yardımıyla sayısal ortamda gerçekleştiriliyor ve süreç çok daha sağlıklı işliyor. Türkiye'de yılda 150 bin ihale yapılıyor ve yaklaşık 25 bin şirket ihaleye katılıyor. Tüm bu ihalelerin sayısal ortamda yapılması yüzde 20 tasarruf sağlanması anlamına geliyor ve yılda 50 milyar TL tasarruf edileceği tahmin ediliyor. Çünkü bu sistem kamu ve sektörün yüz yüze gelmesini engelliyor, tüm süreç sayısal ortamda şeffaf bir şekilde işliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki elektronik ihale sisteminin, pek çok uluslararası platformda

örnek uygulamalar arasında gösterilmeye başlandığını belirtti.

   Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki elektronik ihale sisteminin, pek çok uluslararası platformda örnek uygulamalar arasında gösterilmeye başlandığını belirterek, Türk ihale sisteminin, yakın coğrafyadaki dost ve kardeş ülkelere de model olabileceğini söyledi.

   Şimşek, Kamu İhale Kurumunun tecrübelerinden yararlanmak, hukuki altyapının ve ihale sürecinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar ve Kosova Kamu İhaleleri Düzenleme Komisyonu üyeleriyle öğle  yemeğinde bir araya geldi.

    Bakan Şimşek, Kamu İhale Kurumunun, yerine getirdiği görevin bilincinde olarak, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına ve alımların saydam ve güvenilir bir ortamda yapılabilmesine yönelik çalışmalarını yaklaşık 10 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.Kamu İhale Kurumunun, kendisinden beklenen görevleri en iyi şekilde yapabilmek amacıyla, yüksek bir kurumsal kapasiteye ulaştığını, kamuya ve özel sektöre daha iyi hizmet sunmak için kurumsal kapasite artırma çalışmalarını da aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Şimşek,ihale işlemlerinin etkin, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, ihalelere katılımın ve rekabetin artırılmasının en etkin yollardan birisinin de elektronik ihalenin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.Yapılan araştırmaların, elektronik ihaleye geçilmesiyle, alıma taraf olan kamu kurumları ile isteklilerin yıllık kamu alımları tutarının yüzde 20'sine varan bir oranda tasarruf sağlandığını gösterdiğini anlatan Şimşek, bugün itibarıyla yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ve Türkiye'nin öz kaynakları ve insan gücüyle geliştirilen Elektronik İhale Platformunun, pek çok uluslararası platformda örnek iyi uygulamalar arasında gösterilmeye başlandığını kaydetti.

       Şimşek, bu çerçevede Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen elektronik ihale ile ilgili toplantılarda Türkiye'deki Elektronik İhale sisteminin katılımcı ülkelere anlatılmasının istendiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Elektronik İhale dahil olmak üzere Türk ihale sistemi, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki dost ve kardeş ülkelere model olabilecek durumdadır. Nitekim aralarında Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi ülkelerin yer aldığı 29 üye ülke arasından Türkiye, kamu alımları alanında; uluslararası mevzuatlarla uyum, anlaşılabilir gelişmiş mevzuat yapısı, uygulama kapasitesi, kurumsal kapasite gibi kriterleri esas alan değerlendirme sonucunda 2011 yılında birinci seçilmiştir"


 


Ufuk Bilgi İşlem İnternet Hizmetleri Elektronik İhale San. Tic. Ltd. Şti.

Sahabiye Mah. Mete Cad. Rüzgar Apt. No:46
Kocasinan - KAYSERİ
Tel - Faks : 0352 231 33 60
Copyright © 2013 - Ufuk Bilgi İşlem